Ako súvisí životná spokojnosť s pocitom kontroly?

„Milujete svoj život? Tak nemrhajte časom, pretože práve z neho je život vytvorený.“

Benjamin Franklin

Každodenné tempo a nápor, ktorému sme vystavení je tak rýchle, že ľudia pociťujú nárast straty kontroly nad svojimi životmi. Cítia sa vyčerpaní, prepracovaní, majú pocit, že sa nemôžu ani na chvíľu zastaviť, pretože potom by ich roztočený kolotoč denných aktivít doslova zomlel. Byť v pohybe, neustále niečo robiť, a hľadať cesty ako toho zvládnuť ešte viac je krédom dnešnej superrýchlej doby.

Je však toto tá správna cesta? Ak budeme efektívnejší, budeme sa aj cítiť lepšie a budeme šťastnejší?

Zaručí nám zvládanie viacerých aktivít aj viac vnútorného pokoja?

Jeden z popredných autorov, ktorý sa zaoberajú tématikou Time Managementu Hyrum W.Smith tvrdí, že ľudia vyhľadávajú semináre a kupujú knihy o Time Managemente jednoducho preto, že sa chcú cítiť lepšie. Vnímajú, že nad svojimi životmi strácajú kontrolu. Teda to, čo má v živote najväčší význam býva často obetované tomu, čo má minimálny význam. Z toho vyplýva, že ak niekto iný ovláda náš život nemôžeme byť šťastní ani výkonní a nepociťujeme ani vnútornú pohodu.

O vnútornej pohode hovorí Smith ako o „transcendentnom pocite naplnenia a uspokojenia, o ktorý všetci usilujeme.“ Jeho návod k dosiahnutiu vnútorného mieru spočíva v pochopení našich vlastných vnútorných základných hodnôt – vecí, ktoré sú pre nás v našich životoch najdôležitejšie – a v tom, že sa odrážajú v našom každodennom jednaní. Tento stav životnej vyrovnanosti, rovnováhy a harmónie môžeme dosiahnuť dostatočnou kontrolou nad udalosťami.

V živote sú isté veci, ktoré ovplyvniť nedokážeme (okruh záujmu) ako napríklad počasie, niektoré choroby, či naši šéfovia. Potom sú tie, ktoré kontrolovať môžeme (okruh vplyvu) t.j. kedy ráno vstaneme, čo si dáme na obed, naša reakcia na kolegu, atď.

Nie je dôležité, že sa v našich životoch objavujú nekontrolovateľné udalosti. Dôležitá je naša reakcia na ne. Vždy máme možnosť voľby. Budeme sa rozčuľovať kvôli udalostiam, nad ktorými nemáme kontrolu a žiť tak v ustavičnom strese? Alebo to prijmeme ako fakt, že sú veci, ktoré neovplyvníme a zameriame svoju pozornosť na to, čo zmeniť môžeme? Jedna účastníčka na školení Time managementu mi raz povedala, že sa riadi krédom: „Čo nevyplyvníš, nerieš.“ Krásny životný postoj, ktorým sa môžeme inšpirovať.

Často si nahovárame, že nemôžeme kontrolovať udalosti, ktoré kontrolovať môžeme a vzdávame sa, keď naše sily nie sú ani zďaleka vyčerpané. Je dobré naučiť sa rozlišovať medzi tým, čo ovplyvniť môžeme a čo nie. Chce to len prax a tréning.

Prínosné je tiež identifikovať si vlastných „požieračov času“, ako napr. veľké množstvo emailov, neefektívne porady, vyrušovanie inými ľuďmi, kávičkovanie, veľa času stráveného nad sociálnymi sieťami a pod. Ak s tým niečo chcem robiť a už viem, čo mi čas berie, pomáha vypracovať si konkrétny akčný plán na elimináciu požieračov. Dobrý akčný plán má konkrétne kroky, s ktorými začnem do 48 hodín, má deadline (do kedy ho splním), je pre mňa motivujúci, reálny (dá sa splniť v stanovenom čase) a viem PREČO je pre mňa dôležité ho uskutočniť.

A nezabudnite, že občas je fajn sa zamyslieť aj nad tým, či rebrík úspechu, po ktorom kráčate máte naozaj opretý o tú správnu stenu.

Keďže našu budúcnosť ovplyvňuje a tvorí práve prítomnosť, ktorá je odrazom našich minulých rozhodnutí, ešte predtým ako si začnete dávať ciele a vízie na najbližšie obdobie či roky, venujte najprv trochu času sebe. Sebareflexii. Doprajte si zastaviť sa a popremýšľať.

Ako ste na tom so zvládaním času vy?
Máte občas pocit, že nič nestíhate a ste doslova zavalení úlohami?
Alebo máte dostatok času na všetky svoje aktivity a na vašich blízkych?
A čo je vlastne pre vás v živote to dôležité?

Veľa vnútornej pohody vám prajem,

Lucia