Komunikačné zručnosti a asertivita

Naučte sa byť v komunikácii asertívny

Chcete efektívne komunikovať s druhými?
Potrebujete sa naučiť ako dávať a prijímať spätnú väzbu?
Považujete za prínosné vedieť riešiť konflikty?
Je pre vás lákavé byť v komunikácii asertívny?

Cieľom tréningu komunikačných zručností a asertivity je naučiť účastníkov efektívne a s rešpektom komunikovať. Podporiť akceptáciu inakosti (diverzity) vďaka typológii osobnosti, natrénovať si asertívne komunikačné techniky, techniky aktívneho počúvania a dávania spätnej väzby. Vedomím, že komunikácia neprebieha len na vecnej rovine, ale aj na sociálnej a psychologickej podporujeme vzťahovú rovinu komunikácie a učíme sa predchádzať konfliktom resp. zablokovaniam v komunikácii.

Obsah tréningu:
• Chyby a bariéry v komunikácií
• Typológia osobnosti
• Spätná väzba
• Asertívne komunikačné techniky
• Riešenie konfliktov