Stress management

Zvládnite stres s ľahkosťou

Ste vyčerpaní a potrebujete dobiť baterky?
Máte toho veľa a cítite, že vás to postupne prevalcuje?
Chcete sa naučiť ako byť v pohode aj keď žijeme v dobe plnej stresu?

Cieľom tréningu zvládania stresu a záťaže je najprv pochopiť základné pojmy súvisiace so stresom, aby sme vedeli čo to je, ako vzniká a ako sa prejavuje, keď je niekto „v strese“, alebo sa cíti „vyhorený“. Následne si účastníci na základe sebareflexie pomenujú ako to so stresom vlastne majú. Naučia sa niekoľko techník ako zvládať prejavy stresu na viacerých rovinách, zažijú si princípy mindfulness-u v praxi a vytvoria si systémové opatrenia na zvládanie stresu a záťaže so zámerom prevencie syndrómu vyhorenia.

Obsah tréningu:
• Základné pojmy – eustres, distres, stresor, stresová reakcia
• Prejavy stresu na 4 úrovniach
• Techniky zvládania stresu
• Sebareflexia a sebapoznávanie aj cez dotazníky
• Systémové opatrenia zvládania stresu a záťaže