Kreativita

Prinášajte nové nápady ľahko a hravo

Riešite rôzne problémy a občas si už neviete rady?
Je pre vás prínosné naučiť sa kreatívne techniky, ktoré vám v praxi pomôžu?
Chcete vedieť ako sa na kreativitu nastaviť?

Cieľom tréningu kreativity je podporiť tvorivosť v ľuďoch. Všetci sme sa narodili kreatívni, vieme prinášať nápady, analyzovať aj riešiť problémy, každý však v inej miere. Naučíme sa ako v sebe kreatívny proces naštartovať, ako sa počas neho podporovať, kedy voliť akú kreatívnu techniku a zažijeme aj relaxačné a pohybové cvičenia, ktoré nám pomôžu uvoľniť hlavu, keď už nie je schopná tvoriť a myslieť.

Obsah tréningu:
• Kreativita a jej rozmer
• Zložky kreativity
• Techniky podporujúce rozvoj kreativity
• Kreatívne techniky
• Relaxácia ako dôležitá súčasť kreatívneho procesu