Firemné vzdelávanie

Zamestnávatelia (firmy) potrebujú ľudí, ktorí vedia spolu komunikovať, dobre zvládajú stres, vedia plánovať a realizovať úlohy v dohodnutom termíne, sú schopní prezentovať a prinášajú inovácie v podobe kreatívnych riešení. Jedných z troch najčastejších motivácií prečo ľudia ostávajú vo firmách, okrem platu a dobrého kolektívu, je možnosť rásť a vzdelávať sa. Investícia do dobre nastaveného vzdelávania pomáha zvyšovať výkonnosť zamestnancov.
Práve preto považujem analýzu tréningových potrieb za kľúčovú – najprv potrebujeme vedieť v čom a prečo vzdelávať a až potom vzdelávanie realizovať a vyhodnocovať. Špecializujem sa na celý cyklus vzdelávania a rada vám pripravím projekt na mieru.

Venujem sa týmto témam:

1. KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A ASERTIVITA
2. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
3. STRESS MANAGEMENT
4. KREATIVITA
5. TIME MANAGEMENT
6. TEAMBUILDING

Moja pridaná hodnota:

ZÁŽITKOVÉ UČENIE – učím cez zážitky hravo a kreatívne
MINDFULNESS V PRAXI – vychádzam z konceptu bdelej prítomnosti
POHYB – vkladám prvky tanečno-pohybovej terapie a psychomotoriky
POZITÍVNY PRÍSTUP – inšpirujem sa pozitívnou psychológiou
FLEXIBILITA – prepájam témy a rôzne prístupy do zmysluplného celku

 

 

 

finila.com, htest.me, fulfillmenteurope.com, sendvicovepanely.sk, www.fodes.sk www.self-healingmaterials.com