Môj príbeh

Každý máme ten svoj a kažý je jedinečný…

Ten môj pracovný a osobnostno-rozvojový sa začal písať v roku 2008, kedy som sa začala hľadať a pátrať po tom kto som a kam kráčam. Mala som šťastie, že som si zle vybrala vysokú školu. Po gymnáziu moje kroky smerovali na Ekomonickú univerzitu, kde som veľmi rýchlo zistila, že čísla ma vôbec nebavia a vlastne vôbec nechápem čo tam robím.

Moja prvá motivácia, že chcem podnikať, a preto som si vybrala obor Obchodné podnikanie, opadla veľmi rýchlo. Hneď potom, čo nám na prvej hodine oznámila vyučujúca, že by v živote nepodnikala (ešteže to učí ). Staré známe obuvník chodí bosý je občas fascinujúco trefné!

No ako to v živote chodí aj tie odbočky z našej cesty sú vždy z nejakého dôvodu, ktorý zväčša pochopíme až neskôr. U mňa tým dôvodom bola študentská ogranizácia AIESEC. Ak by som nešla na ekonomickú, nespoznala by som tak skvelých ľudí a môjho učiteľa a dnes už dobrého kamaráta Mariána Béreša. Marián je autor 2 kníh, lektor s 20 ročnou praxou a mala som tú česť u neho absolvovať jeho kurz osobného rozvoja, ktorý mi otvoril oči a pomohol zadefinovať moje životné poslanie:

„Objavovať a rozvíjať ľudský potenciál a pomáhať ľuďom vytvárať vzťahy založené na princípoch lásky, dôvery a porozumenia“

Vtedy som ale ešte netušila ako to budem napĺňať. V začiatkoch ma podporila Katka Zacharová s organizáciou RealWoman, kde som ako členka redakčného tímu prispievala svojimi článkami a neskôr som pomáhala budovať samotnú organizáciu. Mala som možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach osobného rozvoja (Festivaly Inner Winner, semináre Marka Dzirasu, ktoré organizoval Miško Hrehuš) a niektoré aj spoluorganizovať (RealWoman Fóra, Firewalking s Renátou Kronowetterovou či semináre s Marie Diamond).

Popritom som si vyskúšala prácu v oblasti obchodu (MLM, telesales), personalistike a vzdelávaní. V multikultúrnom korporátnom prostredí a aj v menších slovenských firmách. Neustále absolvujem množstvo odborného vzdelávania, ktoré ma formuje a rozširuje mi optiku nazerania na to kým sme. Je fascinujúce pozerať za oponu a zisťovať čo všetko a ako veľmi nás ovplyvňuje. Dá sa povedať, že určitým spôsobom aj rámcuje v akých mantineloch sa náš život bude vyvíjať a aké scenáre budeme žiť (a hrať) ak si ich nezvedomíme a nezačneme na sebe pracovať.

Každú z týchto skúseností zúročujem ako lektorka soft skills (komunikačné zručnosti, asertivita, time management, stress management a kreativita), kde sa mi úspešne darí napĺňať moje poslanie, z čoho mám obrovskú radosť :)!

Najviac si vychutnávam prípravu vzdelávacích projektov, ktoré sú zamerané na špecifické potreby jednotlivcov, kde sa môžem tvorivo vyblázniť a potom si už len užívať to, čo ma baví – prácu so skupinou a jej dynamikou.

Čoraz viac ma láka práca s jednotlivcami, ktorá umožňuje úplne inú hĺbku ako práca na tréningu pri rozvoji konkrétnych zručností. Mám rada individuálny prístup a kombináciu všetkých techník, od rozvojových cez koučingové až po terapeutické, ktoré poznám a stále spoznávam :).

A to je aj dôvod, prečo vznikla webka spoznaj sa – ako priestor, kde sa môže stretnúť laická verejnosť so záujmom o psychológiu a terapeutický rozmer práce na sebe.

Vitajte a užívajte si jazdu na ceste k sebe!

Lucia,


Lucia Fogašová
spoznajsa@gmail.com
lucia.fogas@gmail.com
0908 892 591