Prečo sa vzdelávať?

Nebudem hovoriť o číslach a o tom koľko % sa firmám vráti ak investujú do kvalitného vzdelávania svojich zamestnancov na konečných ziskoch. O tom, že ak budú mať viac štastnejších ľudí vo firme, tí budú 6krát viac angažovaní a o 31% viac produktívni v porovnaní s ostatnými už hovoril S. Achor (2012) na základe výskumu, ktorý zrealizoval. Budem písať o tom, čo zažívam posledné 3 roky na tréningoch soft skills, ktoré vediem.

Počas tréningov time managementu vytváram priestor pre ľudí, aby sa mohli zamyslieť nad svojimi vnútornými hodnotami, ktoré sú v pozadí výberu ich zamestnania. Popremýšľať nad tým, prečo si vybrali práve takúto pracovnú pozíciu a prečo práve tohto svojho zamestnávateľa. Čo je to, čo ich ráno núti vstať a ísť do práce. Je jasné, že tých vnútorných pohnútok, resp. motívov je viac, a že sa medzi nimi nájde aj odpoveď financie. Býva to veľmi často vyslovená motivácia.

Je tiež logické, z pohľadu Maslowovej hierarchie potrieb, že tomu ani inak byť nemôže, pretože ak niekto nemá kde bývať a čo jesť (základné ľudské potreby) pravdepodobne sa nebude zamýšľať nad sebarealizáciou a nad tým, či plne využíva svoje talenty a žije svoje vášne.

Ak sa počas diskusie dopátrame hlbšie, zistíme, že predsa len je tam niečo viac ako peniaze, pretože tie vieme dostať na podobných (ak nie tých istých pozíciach) od rôznych zamestnávateľov. Prečo si ale vybrať toho svojho? Čo nám pri výbere pomáha? Čo ovplyvní ako dlho na danej pozícii zostaneme a ako dlho budeme súčasťou istej firemnej kultúry?

Každý má svoje vlastné odpovede. Napriek tomu sa stretávam s výrazne podobnými hodnotami v prvej trojici (t.j. top 3 hodnoty bez naplnenia ktorých by som z danej firmy odišla). Poukážem na 5 hodnôt, ktoré sa vzorovo opakujú v rôznych poradiach: kolektív, osobný rozvoj, príjem, využívanie schopností a work-life ballance. Závisiace od toho, čo si daný jednotlivec zažil v minulosti (predchádzajúci zamestnávatelia a odžité skúsenosti) a v akej životnej fáze sa nachádza (po škole, hypotéka, rodina).

V súvislosti s týmito hodnotami sa poďme spolu zamyslieť nad niekoľkými otázkami:

  • Čo môže pomôcť tomu, aby som sa lepšie cítil/a v kolektíve? Aby som vedel/a lepšie spolupracovať, delegovať úlohy, prijímať zodpovednosť, odovzdávať svoju časť práce načas, zvládať konfliktné situácie, vedieť odprezentovať a odargumentovať svoje názory? Vzdelávanie.
  • Aké mám možnosti v práci sa osobnostne rozvíjať? Čo mi v tom pomôže? Kam sa chcem v rámci rozvoja posunúť? Ako budem vedieť, že už som tam? Kto ma v tom podporí? A ako tí ľudia/ten človek bude vedieť ako mi pomôcť? Vzdelávanie.
  • Ako dosiahnúť vyšší príjem? Ako sa kariérne posunúť? Ako prinieť ďalšiu pridanú hodnotu pre spoločnosť, v ktorej pracujem? Vzdelávanie.
  • Ako môžem využiť svoj potenciál naplno? Čo môžem urobiť preto, aby som v práci zúžitkoval/a svoje know-how? Ako si vypýtať ďalšie/iné projekty, kde môžem prispieť svoji silnými stránkami? Vzdelávanie.
  • Ako skĺbiť prácu s rodinou? Ako mať čas aj na seba? Ako byť v živote spokojný? Čo je vlastne to, čo potrebujem? Vzdelávanie.

Vzdelávanie je to, čo môže každá spoločnosť dopriať svojim zamestnancom a pomôcť im tak k naplneniu ich vnútorných hodnôt, aby sa v práci cítili dobre, ostávali v nej a podávali stabilný výkon.

Navyše nie je žiadnym tajomstvom, že v pracovnom procese je dnes silne zastúpená generácia Y (rok narodenia 1978-1994), podľa Rehákovej (2011) je táto generácia charakterizovaná v pracovnom procese ako mladí, ambiociózni ľudia, ktorých poháňajú ciele, práca pre nich musí byť zmysluplná (inak z neh odchádzajú), vystihuje ich to, že sa veľa pýtajú (názov generácie odvodený od slova WHY), skúšajú nové veci, bádajú po príčinách, zisťujú nové informácie a sú spätí so svetom technologických noviniek. Radi sa rozvíjajú sa vzdelávajú, tak prečo im nedopriať to, čo chcú a potrebujú?

Prajem Vám veľa rozvojových momentov v práci, ale aj v živote okolo J

Lucia

Lektorka soft skills