Prezentačné zručnosti

Cítťe sa sebavedomo pri prezentovaní

Chcete sa cítiť počas prezentovania sebaisto?
Túžite, aby vaše prezentácie mali iskru?
Chcete sa naučiť ako si pripraviť dobrú prezentáciu?
Zaujíma vás ako pracovať s publikom?

Cieľom tréningu prezentačných zručností je naučiť sa základné techniky prezentovania a zvládania trémy, vedieť pracovať s pomôckami (powerpoint, flipchart, pointer) a zvládať interakciu s publikom. Účastníci tréningu si prakticky nacvičia niekoľko typov prezentácii, dostanú spätnú väzbu k svojim silným stránkam, na ktorých môžu počas prezentovania stavať, ako aj tipy na vylepšenie svojej prezentácie. Zámerom tréningu je tiež podporiť sebavedomie účastníkov, aby prezentovanie pre nich nebolo strašiakom, ale významným rozvojovým momentom.

Obsah tréningu:
• Princípy prezentovania a zložky vplyvnej prezentácie
• Štruktúra prezentácie
• Nácvik rôznych prezentačných situácií
• Techniky zvládania trémy
• Práca s náročnými účastníkov

http://www.fulfillmenteurope.com, http://www.fhb.cz, http://www.ilogisztika.hu, http://www.self-healingmaterials.com, http://www.finila.com, http://www.fodes.sk, http://www.sendvicovepanely.sk, http://www.sendvicove-panely.sk, http://www.klampiarskevyrobky.sk, http://www.samorezneskrutky.sk, http://www.spoznajsa.sk, http://www.timovaspolupraca.sk